Fecskefészek Tanoda

Alapelveink

A tanoda a gyerkekek számára lehetőséget kínál képességeik kibontakoztatására. A tanulók előzetes tudását és kultúráját értékként kezeljük, és egy olyan együttműködő, elfogadó és előítéletek nélküli környezetet teremtünk, ahol mindenki otthon érezheti magát. Az interperszonális és csoport-szociális készségek fejlesztésére kiemelt figyelmet fordítunk, és rendszeresen visszajelzést kérünk a tanulóktól a tanodai programjaink hatékonyságáról.

A szülők és a családok aktív résztvevői a tanodai folyamatoknak, és erősítjük a család, az iskola és a gyermek közötti kommunikációt. A településen és a tanulóink által érintett helyeken stratégiai együttműködést építünk az oktatási és szociális intézmények között.

Irányelveink alapján nevelési és oktatási tevékenységeinket szociális gondoskodás keretében valósítjuk meg, az egész személyiség fejlesztésére összpontosítva. Kiemelten fontos számunkra a gyermekközpontúság és a pedagógusok/mentorok és tanulók közötti erős kapcsolat. Célunk, hogy a tanulókon keresztül pozitív hatást gyakoroljunk a családokra és a szülőkre, és ezzel hozzájáruljunk a programunk társadalmi szerepének teljesítéséhez.

A tanoda tevékenysége

A Pilisvörösvári Tanoda a helyi és körnéykbeli hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű diákok iskolai felzárkóztatását és sikerességük növelését célozza. Kiemelten fejlesztjük a tanulók képességeit és készségeit, hogy növeljük társadalmi és munkaerő-piaci esélyeiket. Célunk a szociális hátrányok csökkentése, az egyéni és közösségi kompetenciák erősítése, valamint a tanulók és családjuk közötti kapcsolatok mélyítése.

A tanoda demokratikus, humánus és toleráns alapelveken nyugszik, hangsúlyt fektetve a felelősségvállalásra. Az egyéni fejlődés támogatása érdekében heti 4 órás egyéni fejlesztési tervet kínálunk minden tanulónak. Szolgáltatásaink elsősorban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő és hátrányos helyzetű 6-16 éves gyermekeknek szólnak, de bárki ingyenesen veheti igénybe őket.

Tanodánk aktívan működik a helyi közösségben, támogató közösséget építve a tanodát rendszeresen látogató gyermekek és családjaik között. Célunk egy komplex prevenciós rendszer kialakítása, amely a jogszabályi előírásoknak megfelelően hatékony és megvalósítható. A szakmai programtervezés során a Belügyminisztérium "Szakmai Ajánlás" dokumentumát is figyelembe vettük.

aktualitások

Alapelveink: Demokrácia, Személyközpontú szemléletmód, Tolerancia és felelősségvállalás
Célunk a tanulók szociális hátrányainak csökkentése. Fejlesztjük az egyéni és közösségi kompetenciákat. Erősítjük az iskola, szülő, gyermek és támogató intézmények közötti kapcsolatot.
Hosszú távú célunk, hogy a tanulók önálló életvitelhez és öngondoskodáshoz szükséges képességeket szerezzenek.

A tanodába bevont tanulók többsége csak részben, vagy egyáltalán nem rendelkezik a továbbtanuláshoz szükséges kulcs kompetenciákkal, érdekérvényesítő képességük alacsony. További korlátozó tényező esetükben a motiváltság hiánya, melynek okai a családban és a kortárs csoportban jelentkező negatív mintákban, a deviáns magatartásformák terjedésében, ill. a társadalomban jelentkező általános értékválságban egyaránt kereshető.

Sajnálatos működési tapasztalat, hogy az iskolától és tanodától elvárás, hogy bizonyos nevelő feladatokat pótoljanak. Általános negatív tendencia az is, hogy sok esetben a komplex iskolai tanagyagoknál a szülő egyedül nem képes megfelelő támaszt nyújtani tanulás terén.

A tanodai szolgáltatással érintett családoknál a szülők többnyire alacsony iskolai végzettséggel rendelkeznek, így nehézséget jelenthet számukra a segítségnyújtás az iskolai feladatok megoldásában. Ezen túlmenően a szülők és a pedagógusok kommunikációja, együttműködése – a hátrányos helyzetű tanulók esetében – sokszor nehézkesebbé válhat az eltérő társadalmi háttérhez köthető különbségek miatt, a család nehezen alakíthat ki olyan élő, közvetlen kapcsolatot az oktatási intézménnyel.

A pilisvörösvári tanodában az itt élők elérése, a szülők bevonása kulcsfontosságú. A családban, mint kisközösségben sokszor nem töltenek együtt elegendő időt, különösen sok esetben hiányzik a minőségi időtöltés formája és megszervezése.

A legtöbb gyermek szülői korlátok nélkül töltheti el iskolán kívüli szabad idejét, számos esetben a felügyelet csak részben, vagy egyáltalán nem valósul meg. A szülők  alacsonyabb iskolai végzettséghez kötődő munkát végznek (takarító, gyorséttermi előkészítő, konyhai kisegítő).

A pilisvörösvári tanodások 30 %-a nevelőszülőnél elhelyezett gyermek. A nevelőszülős gyermekek speciális hátrányokkal küzdenek, még ha egyébként kiegyensúlyozott, szeretetteljes környezetben élnek is. A tanodai munkatársak a gyermekek nevelőszüleivel, oktatási intézményeikkel, valamint a családsegítő munkatársaival szoros együttműködésben dolgoznak annak érdekében, hogy stabil, biztonságos légkört tudjanak biztosítani számukra is. 

A jogszabály szerint a tanodát rendszeresen igénybe vevők legalább hetven százaléka rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, vagy nevelésbe vett gyermek, vagy utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt.

Tapasztaltunk szerint a továbbtanulás, magatartás, iskolai szerepvállalás, tanulási kedv és készség területén minél korábbi életévben történnek a beavatkozások, annál eredményesebbek lehetnek, ezért a programba is elsősorban általános iskolás korú gyermekeket várunk.


Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani.